Porsgrunn kirke 

Porsgrunn Church 


Østre Porsgrunn kirke ble vunnet med utkastet “Reis Opp” i invitert arkitektkonkurranse 26 juni 2015. Prosjektet erstatter Porsgrunns ærverdige kirke fra 1760 som brant ned i 2011. Den arkitektoniske oppgaven har vært å skape et meningsbærende nytt kirkebygg som både kan ta opp i seg historien, men samtidig bære i seg fremtiden og de muligheter vår tid fordrer for menighet og samfunn. Den nye kirken er utviklet med bakgrunn i aksesystemet, og størrelsene til den gamle kirken og gjennom dette gjenspeiler den størrelsene til kirken som en gang sto her. Kirken er kledd i porselen med bakgrunn i Porsgrunns porselensindustri og historie.

Porsgrunn Church was won in a invited architect competition the 26th of June 2015. The project replaces the old Church of Porsgrunn, form 1760, which where lost in a fire in 2011. The Architectural task has been to create a meaningful new Church building which has the capacity to absorb history, as well as crying the future and the possibilities that a contemporary congregation and society needs today. The new Church design are based on the old axial system form the old Church. In this way the new Church reflects the size and volume of the old Church and in this way seeks an old belonging and memory to Porsgrunn city. The building is cladded in Porcelain as an homage to the city’s industrial porcelain history.


Status
Invited competition1-prize (2015)
Completed (2019)

Location
Porsgrunn, Telemark, Norway

Finalist Årets bygg 2019
Finalist Porsgrunn kommunes byggeskikkpris


Foto Rasmus Norlander

Gravlund 1760


Tårn / hovedinngangTo kapeller / tvillingtårnGravmonumenter


LuftinntakHoveddragere / Utsyn-I


Utsyn-III

Hoveddragere / Utsyn-IIKirkerom / hovedinnganger


Korparti


Prosesjonsdører


Kirketorg / kirkerom
Byggherre - Porsgrunn Kirkelige Fellesråd

Hovedentreprenør - Tor Entreprenør AS
Hoved Arkitekt - Espen Surnevik
Samarbeidende Arkitekt - Trodahl Arkitekter
Samarbeidende Ingeniør bygg - A.L.Høyer Skien AS
Samarbeidende Ingeniør VVS - Erichsen & Horgen AS
Samarbeidende Ingeniør elektro - Malnes og Endresen AS
Samarbeidende Ingeniør akustikk - Multiconsult
Samarbeidende Ingeniør brann - Erichsen & Horgen AS
Utsmykking av korparti
Espen Dietrichson & Marie Buskov

Utforming liturgiske møbler og kirketekstiler
Espen Surnevik


Produksjon kirketekstiler
Torunn Halseid MarøBønnekapell 12m / tvillingtårn


Passasje / bønnekapellKirketorgBergvarmesentral


Works ︎︎︎

Telefon
(+47) 986 21 856

Post
sivilarkitekt espen surnevik as
Ugleveien 7
0853 Oslo, Norway
© 2021 sivilarkitekt espen surnevik as