2012-01 p-No.


Foto
Rasmus Norlander — Zürich

Våler kirke

Hedmark
2011—2015


Prosjektet om utarbeidelse av nye Våler kirke har sitt opphav i seieren i norgeshistoriens nest største arkitektkonkurranse med 239 deltagere fra 23 land.

Kirken erstatter Våler`s gamle 1800-tallskirke som brant ned i 2009.

Tapet av en kirke vekker sterke følelser i et lokalsamfunn, og bakgrunnen for prosjektet var å gi et Arkitektonisk bidrag til å skape en ny unik kirke som oppvoksende generasjoner på ny kan knytte seg til, og på lang sikt bidra til å lege de sår brannen hadde skapt i Vålers befolkning før Arkitektkonkurransen.

I arbeidet med prosjektet var det et mål å å søke en enkel og intuitiv løsning av konkurranseprogrammet, i et helhetlig, og totalt gjennomført prosjekt, hvor menighetens og lokalbefolkningens bruk av kirken skulle stå i sentrum. 

Kirken ble vigslet 24.mai 2015.

Utmerkelser
Statens byggeskikkpris 2016
Årets Bygg 2015
Archmarathon Award Milano 2016
Innlandets Trepris 2016

Den gamle kirkens omriss er markert med en ny mur. Dette bevarer bevisstheten om kirken som en gang sto der, og tilfører kirkegårdsanlegget en minnelund som også kan benyttes som utekirke.

Den nye kirken ligger i en nøyaktig forlengelse av prosesjonsaksen som gikk gjennom hovedskipet i gamle Våler kirke. Slik står den nye kirken i en dialog med fortiden.


Prosjektet søker å utforske hva kirkebyggene våre betyr inn i en ny tidsalder. Kirken utvikler seg i en ny retning, likeså er kirkebygget i ferd med å bli en bredere arena for flere kulturuttrykk. Dette stiller helt nye krav til kirkebyggets rom, utforming og lys enn det man har vært vant til tidligere.Prosjektet er i sin helhet utført av heltreløsninger i furu og bjørk. Dette er de stedlige treslagene i de store skogene i Våler og Hedmark. Tresortene omslutter også bygget på tomten.


I arbeidet med Våler kirke har arkitekt og kunstner arbeidet med temaet "oppstandelse". Dette ble spesielt aktuelt fordi den gamle kirken brant ned. I billedliggjøringen av oppstandelsen er lyset helt sentralt. Det er arbeidet med et spekter av lysinnslipp i kirken som på ulikt vis gir enkeltrommene sin unike karakter.

Konstruksjonsteknikk er utviklet i samarbeid med Dr.Techn. Kristoffer Apeland AS


© 2018 sivilarkitekt espen surnevik as