2012-01 p-No.  © espen surnevik


Utmerkelser
Statens byggeskikkpris 2016
Innlandets Trepris 2016
Archmarathon Award Milano 2016
Årets Bygg 2015
Åpen Arkitektkonkurranse 1.premie 2012

Foto
Rasmus Norlander — Zürich

Våler kirke  2012—2015


Adresse - 2436 Våler i Solør / Hedmark / Norge

Byggherre - Våler Kirkelige Fellesråd
Entreprenør - Marin M. Bakken AS 


Forhistorie Prosjektet for Våler kirke ble til som følge av at den gamle kirken i Våler, fra 1860, gikk tapt i brann i 2009. I 2011 utlyste Våler Kirkelige Fellesråd en åpen internasjonal Arkitektkonkurranse i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund NAL. Konkurransen ble Norges nest største Arkitektkonkurranse med 239 forslag fra 23 land.Arkitektkonkurransen ble vunnet av sivilarkitekt MNAL Espen Surnevik (38) med forslaget “en med to av tre”. I Juryens uttalelse heter det:

«Utkastet “en med to av tre” er et meget godt og gjennomarbeidet prosjekt, og konkurransens klart beste. Prosjektet har et særegent uttrykk samtidig som det viser en gjennomgående god forståelse for oppgaven og dens utfordringer. Forfatteren viser stor innlevelse i både de store grepene og de små detaljene. Dette er et prosjekt juryen mener vil vekke entusiasme og begeistring. Forslaget gir, etter juryens mening, den beste helhetsløsningen av både bygg og situasjon. Forslaget er av en enstemmig jury innstilt som vinner av konkurransen.»I forbindelse med premieutdelingen for konkurransen skrev daværende Konkurranseansvarlig i NAL, Per Rygh, følgende:

«Det er verdt å merke seg at Surnevik alene står som forfatter av dette prosjektet, i motsetning til de fleste andre utkastene som er utarbeidet av firmaer eller grupper av arkitekter.

Å vinne en åpen, anonym konkurranse av denne størrelse og karakter er en fremragende faglig prestasjon. her er det kun utkastets kvaliteter alene som teller. Verken navn, posisjon, tidligere meritter eller kommersielle forhold spiller inn. Det er en ære og en faglig annerkjennelse av meget betydelig omfang.

Undertegnede var til stede under premieutdelingen i mars 2011. Espen Surnevik presenterte her sitt vinnerutkast i et halvtime-langt foredrag. også her viste han fremragende dyktighet, og leverte en både pedagogisk sterk og faglig overbevisende fremføring overfor en stor forsamling av både legfolk og kollegaer.»

I tillegg til å besvare konkurranseprogrammets utfordringer vektla vinnerutkastet drøfting av våre kirkebygg inn i en ny tid. Oppstandelse ble brukt som tema for å åpne kirkeprosjektet mot samfunnet gjennom å søke et positivt og lyst kirkerom som skildrer livet snarere enn døden. Dette ble også et symbol på det vonde tapet Våler-samfunnet hadde opplevd brann-natten i 2009, og at en ny dag med fremtidshåp skulle komme tilbake. I konkret Arkitektonisk forstand kom åpenhet mot samfunnet til uttrykk på en ny måte gjennom store glasspartier som gir innsyn utenfra og helt inn i kirkerommet.

Den gamle kirkens omriss er markert med en ny mur. Dette bevarer bevisstheten om kirken som en gang sto der, og tilfører kirkegårdsanlegget en minnelund som også benyttes som utekirke.

Våler kommunes beliggenhet, og næringsgrunnlag, i Vålerskogene gav inspirasjon til at kirkeutkastet benyttet de kuldeføre treslagene furu og bjørk som sine hovedmaterialer.Gjennomføring og bygging Etter Arkitektkonkurransen ble det umiddelbart iverksatt prosjektering av den nye kirken. Det ble etablert en felles forståelse for at konkurranseutkastetets intensjoner skulle realiseres uten omarbeiding av grunnide og kvaliteter. En omfattende detaljprosjektering strakte seg over to år og ledet frem til et gjennomtegnet anbudsunderlag bestående av både bygningsdetaljer, spesialtegnede møbler og inventar.

Martin M. Bakken AS på Elverum ble valgt som Hovedentreprenør til prosjektet. Det ble et nært og positivt samarbeid mellom Arkitekt, Entreprenør og Byggherre hvor målsetting om å realisere et best mulig prosjekt ble et omforent og overordnet mål. En rekke regionale underentreprenører innen treindustri og treteknologi ble engasjert i arbeidene på Våler kirke, herunder snekkerbedrifter som produserte møbler og spesialdører. Det ble blant annet innledet samarbeid med Hadeland glassverk som håndblåste kirkerommets lamper som var tegnet i konkurranseforslaget.

Kirkens 24m høye søylefrie kirkerom ble videreutviklet konstruktivt i samarbeid mellom Arkitekt og Ingeniørfirmaet Dr.Techn. Kristoffer Apeland i Oslo.Arkitekt og kunstner, Espen Dietrichson (1976), utviklet et tett samarbeid om et integrert kunstverk i kirkens hovedrom. En 16m høy “oppstandelsefrise” omkranser korpartiet. Verket griper inn i kirkebyggets yttervegger i form av 28 ulike vinduer. utsmykkingen av Våler kirke fremstår i dag som kunstner Espen Dietrichsons hovedverk. Samarbeidet med Dietrichson er videreført i utsmykkingen av Østre Porsgrunn kirke.

Etter en byggeperiode på omlag halvannet år sto kirkebygget ferdig våren 2015. Prosjektet hadde da blitt samvittighetsfullt gjennomført i henhold til alle tegninger av dyktige entreprenører, til planlagt tid og i henhold til budsjett. Kirken ble vigslet av Biskopen i Hamar 24. mai 2015, og er i dag blitt et samlingspunkt og kulturarena i Våler-samfunnet.
Etterspill Allerede under vigslingsdagen vakte Våler kirke interesse gjennom dekning på NRK-Dagsrevyen. I Morgenbladet kunne man samtidig lese følgende utdrag:

«Dette huset finnes det ikke maken til noe sted i verden. Og det er bygget med en flid, vilje og presisjon som leder tankene mot smykkekunst og urmakeri like mye som sammenføyning av bygningselementer»Våren 2015 mottok Våler kirke prisen “Årets bygg 2015” i konkurranse med 440 nominerte bygninger fra den Norske Byggeindustriens forening. Juryen for Årets bygg uttaler:

«Bygget er, og representerer, både et verk, en milepæl, et lokalt og kulturelt anker, er kortreist og muliggjort gjennom en inkluderende prosess og engasjert profesjonell ledelse. Prosjektet er gjennomført i vår tids formspråk med en usedvanlig håndverksmessig kvalitet og standard med lokale håndverkere og materialer. Muliggjort ved et dedikert og løsningsorientert samarbeide mellom alle involverte hvor det underveis er funnet og brukt gode, sikre og gjennomførbare løsninger. Et imponerende og flott kirkebygg som til fulle tjener sin hensikt.»

Senere fikk kirken “Archmarathon-Award 2016” i Milano i kategorien Best Religiosus Building, og Innlandets Trepris 2016 delt ut av Innovasjon-Norge i samarbeid med Fylkesordførerne i Hedmark og Oppland.
Som første Kirke i Norge mottok Våler Kirke Statens Byggeskikkpris 2016. I Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners fremlegging av juryens begrunnelse heter det:

«Våler kirke er et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk med en uvanlig høy kvalitet i utforming og utførelse. Arkitekt og byggherre har sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk og utviklet nåtidens kirkearkitektur. Den er en nytolking av kirken som sakralt bygg. Det beriker stedet og blir et viktig møtested i bygda. Dette er et vakkert kirkebygg for vår tid, et bygg å være stolt av!»Publikasjoner Allerede etter konkurransen ble Våler kirke publisert i en rekke magasiner, bøker og nettsteder i Norge og over hele verden. Prosjektet har også deltatt som et av prosjektene ved Arkitekturbiennalen i Venezia 2016.

Eksempler på publikasjoner er NAL`s og Utenriksdepartementets bok ”Made in Norway - New Norwegian Architecture” (Birckhäuser) 2016. Denne boken vil komme i ny kinesisk utgivelse i 2018/19.

Våler Kirke er også publisert i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs Arkitekturårbok 2016/17.

Våler kirke - snitt aa

Våler kirke - plan
Våler kirke - snitt bb


Våler kirke - situasjonsplan

© 2020 sivilarkitekt espen surnevik as