Våler Kirke

Våler Church


Våler kirke ble til gjennom norgeshistoriens nest største akitektkonkurranse med 239 utkast fra 23 land. Konkurransen ble avholdt som følge av at den lokale 1800-tals kirken i Våler brant ned i 2009. Den nye kirken ble skapt som en “oppstandelseskirke” hvor tilbakekomst av kirken til lokalsamfunnet står sentralt. Som uttrykk for utviklingen av den nye norske kirken benytter Våler kirke dagslyset som et hovedtema for ny livskraft, håp og optimisme. Våler kirke er bygget av lokale tresalg fra Våler-skogene. Byggets plan er basert på kvadratiske geometrier som søker samvirke mellom rom konstruksjon og liturgi.

Våler Church is the result of the second largest architect competition in Norway, with 239 proposals from 23 countries. The competition was a result of a fire that in 2009 destructed the local community’s Church from the 1800`s. The new Church is created as a “resurrection-Chuch” where the return of a new Church to the local community is symbolic, in contrast to the loss of the old Church in the fire. As a new will for Norwegian Church architecture, daylight is used to create a hopeful an optimistic atmosphere. Våler Church is built by local wood that belongs in the Våler-forests. The buildings quadratic geometries seeks a relation between rom, structure an liturgy.


Status
Open competition1-prize (2011)
Completed (2015)

Location
Våler i Solør, Hedmark, Norway

Årets Bygg
Byggenæringens landsforbund 2015

Statens byggeskikkpris
Kommunaldepartementet 2016

Innlandets Trepris
Hedmark og Oppland Fylkeskommune 2016

Archmarathon Award / best religious building
Milano 2016


AD-Award
München 2019


Foto Rasmus Norlander
Gravlund 1760


Tårn / hovedinngangTo kapeller / tvillingtårnHoveddragere / Utsyn-I


Utsyn-III


Hoveddragere / Utsyn-IISnitt/section b-bSnitt/section a-a

Byggherre - Våler Kirkelige Fellesråd

Hovedentreprenør - Martin M. Bakken AS
Hoved Arkitekt - Espen Surnevik
Samarbeidende Ingeniør bygg - Dr.Techn. Kristoffer Apeland ASUtsmykking av korparti
Espen Dietrichson

Utforming liturgiske møbler og kirketekstiler
Espen Surnevik med Espen DIetrichson


Møbler Espen Surnevik

Telefon
(+47) 986 21 856

Post
sivilarkitekt espen surnevik as
Ugleveien 7
0853 Oslo, Norway
© 2021 sivilarkitekt espen surnevik as