2017-25 p-No.


Foto
Rasmus Norlander — Zürich

Tretopphytter - PAN

Hedmark
2016—2018


Prosjektet med å utvikle PAN - tretopphytter er et privat utleie prosjekt på Gjesåsen i Åsnes kommune i Hedmark. Hyttene er planlagt rundt opplevelsen av å bo oppe i trekronene.

Hyttene er løftet opp fra skogbunnen ved bruk av slanke stålkonstruksjoner. Hver hytte er omlag 40kvm og har totalt seks overnattingplasser, bad, kjøkken samt oppholdsoner med peis.


Anlegget har en kontemplativ karakter hvor arkitekturen skal legge til rette for sanselige opplevelser av naturen på Finnskogen og hvor skogens “mystikk” har vært tema for tilnærming til oppgaven og ledende for utforming av alle de ulike arkitektoniske elementene.


Prosjektet er planlagt med flere etapper og ulike funksjoner. Det er innvilget byggeltilatelse i det sensitive kultur- og naturlandskapet. Detaljprosjektering av hyttene er ferdigført, og utviklers målsetting er å relaisere de første hyttene i 2018.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Professor - siv.ing. i konstruksjonsteknik Finn-Erik Nilsen.

© 2018 sivilarkitekt espen surnevik as