Publikasjoner


Om publikasjonene


Foruten fagpublikasjoner er prosjektene omtalt og gjengitt i en flere norske aviser og internasjonale Arkitekturnettsteder.


Under gjengis oversikt over trykte faglige publikasjoner etter 2012.


2020      

”BAUMEISTER das architectur magazin” B4 april 2020 - Tyskland - PAN-cabins2020      

”mur+betong” No.1 2020 Espen Surnevik - samtaler med Y-blokka


2020      

”Made in Norway - New Norwegian Architecture” Kinesisk versjon – Våler kirke


2020      

”HAÜSER AWARD 2020” - bok Tyskland – Landsted i Ryfylke


2020      

”sharing ingenuity as.” ARCHsharing #3 Emergency Housing - Frankrike - PAN-cabins


2020      

”IW-magazine” DETAIL`20 - spescial issue 2020 -  Taiwan – Espen Surnevik - PAN-tretopphytter


2020   
   

”HAÜSER” No.1 2020 – Tyskland - Landsted i Ryfylke


2020


2019/20      

”RAUM” Dezember/Januar/Februar 12/19 - 01/20 - Sveits - PAN-cabins


2019     

”Stålbygg” No.4 2019 - Norge / Sverige - Østre Porsgrunn kirke


2019      

”ELLE decoration COUNTRY” volume-15 - England - PAN-cabins


2019      

”holzmagazin” No.7 2019 - Østerike - Intervju Arkitekt Espen Surnevik og PAN-cabins


2019      

”Blikkenslageren” Utgave.9/2019 - PAN-cabins


2019      

”A-magasinet” No.43 - 25.oktober 2019 - Våler kirke “Trevolusjonen”


2019      

”Blue Wings” FINNAIR-magazine No.10/2019 - Finland - Intervju og  PAN-cabins


2019      

”Byggeindustrien” Nr.15/2019 Østre Porsgrunn kirke


2019      

”Morgenbladet” 11-17 oktober 2019  – Østre Porsgrunn kirke


2019      

“VUE Magazine” November/December - NYC - USA – PAN-cabins


2019      

”Byggeindustrien” Nr.10/2019 Østre Porsgrunn kirke


2019     

”Brick Inside” Bok utgitt av Petersen Tegl AS - Danmark  - Landsted i Ryfylke


2019      

“mur+betong” No.3 2019 - Essay av Espen Surnveik  – tama “gulvet”


2019      

“Arkitektur N” No.4 2019  – Østre Porsgrunn kirke


2019      

“Kirkeblad for Porsgrunn” - intervju med Espen Surnveik  – Østre Porsgrunn Kirke


2019      

“The IdealHome and Garden” - september 2019 Vol 13- Issue 11 –  India – PAN-cabins


2019      

“area-magazine” No.164 - Italia  – PAN-cabins


2019      

“Arkitekturfotograf Sindre Ellingsen” - Bok over Sindre Ellingsens fotoarbeider  – Landsted i Ryfylke


2019      

“Arkitektur N” No.3 2019  – PAN-tretopphytter


2019      

“centras” No.3 2019 (#110) Arkitekturtidsskrift - Litauen  – PAN-tretopphytter


2019    

”The resistance of Laugier The classicism of Murcutt” Alberto Bologna - Italia - PAN-cabins


2019      

AW-magazine book ”I-Hotel & Church” Archiworld Publisher - Korea – Våler kirke


2019      

“SUMMA+” No.171 junio 2019 arkitektur magasin Argentina – PAN-tretopphytter


2019      

”CHB-journal - The Journal Of Ecclesiastical Architecture And Cherished Buildings” issue 177 May/june 2019 England – Våler kirke


2019      

”Architecture DURABLE” No.37 Frankrike – PAN-tretopphytter


2019      

”IW-magazine” -  Taiwan – PAN-tretopphytter


2019  

HÄUSER” No.3 june/july 2019 - Tyskland – PAN-tretopphytter

2019  

G&G Magazine” March 2019 - Italia – PAN-tretopphytter

2019  

AD - Architectural Digest” März 2019 - Tyskland – PAN-tretopphytter

2019  

INTERIØR” No.2. 2019 - Norge – PAN-tretopphytter

2019  

Byggfakta” No.1.  2019 - Norge – PAN-tretopphytter og intervju med Espen Surnevik

2019  

H.O.M.E. magazine” 1. februar 2019 - Tyskland – Våler kirke

2019 

”D2” Dagens Næringsliv 4/1/2019 – PAN-tretopphytter


2019


2018  

PLOT- magazine”  NO.46 2018/2019 - Argentina – Våler kirke, Landsted, PAN, Porsgrunn kirke, portret intervju Espen Surnevik

2018      

”Arkitektur N” No.6 2018 – PAN-tretopphytter


2018  

Zu sammen spiel - Kunst im sakralen Raum”  Shnell + Steiner - Tyskland - Våler kirke

2018  

STÅLBYGG” No.4. desember 2018 - Norge – PAN-hytter

2018      

Tegl-magasinet ”Petersen” No. 39-2018 – Landsted i Ryfylke


2018      

”På Kirkebakken” 2-2018 – “Hus med fortid og fremtid” intervju med Espen Surnevik


2018      

”Arkitektur N” No.3 2018 – Landsted i Ryfylke


2018   
”Best Examples of Architectural Design Contests in Europe” - Architects Council of Europe  – Våler kirke

2018   
”Espen Dietrichson - Seven Years” - Demetrio Paparoni - SKIRA Italia – Våler kirke

2018


2017    
”Dagbladet - Magasinet” 23/12 2017 – Våler kirke

2017    

”A/R” Numéro 40 2017 – France – Våler kirke


2017    

”MUR + betong” No. 4 2017 – Landsted i Ryfylke  

2017    

”Arkitekturårbok 2017” Nasjonalmuseet - tekst Ulf Grønvold – Våler kirke

2017

”ROOM-Diseño+Arquitectura+Creación+Contemporánea” No.15 - Spania – Våler kirke

2017

”Arkitektnytt” No.4 2017- Norge – Intervju Espen Surnevik

2017 

”Architektura & Biznes” No.3 - Polen – Våler kirke

2017

”WOOD PLANET-Magazine” 3/2017 Seoul – Korea – Våler kirke

2017

”Bonytt” Nr.2 2017 – Våler kirke


2017


2016

”Arredamento Mimarlık” No.304 Turkish monthly Journal for Architecture – Våler kirke

2016

“WOOD” Bokutgivelse ISBN 978 0 7148 7348 0 PHAIDON-forlag – Våler kirke

2016

“Partner” Schüco kundemagasin Nr.2/2016 – Våler kirke

2016

”Byggetid” Backegruppen Nr.1/2016 – Våler kirke

2016 

”ARCHMARATHON 2016” International Award book – Italy – Våler kirke

2016     

”Byggeindustrien” Nr.10/2016 Østre Porsgrunn kirke

2016 

”DETAIL” Kinesisk versjon Nr.2/2016 – Våler kirke

2016

”PLATFORM architecture and design” No.8 2016 – Våler kirke

2016

”Byggeindustrien” Nr.6/2016 Intervju Espen Surnevik

2016

”Belle” Australian Design Magazine mai/juni 2016 – Våler kirke

2016

”Made in Norway - New Norwegian Architecture” Birckhäuser – Våler kirke

2016

”Wettbewerbe aktuell no.2/ Tyskland 2016” – Våler kirke

2016

”Tidskriften RUM” Februar 2016 Sverige – Våler kirke

2016

”MARK-magazine no. 61” – Porsgrunn kirke


2016


2015

”Kunsthåndtverk - nordisk utgave” Nr.137 – Våler kirke

2015

”Hurtigpraksis 2015” Bok fra AHO, BAS, NTNU – Om Espen Surnevik

2015

”Arkitektur-N” 07/2015 – Våler kirke

2015

”MARK-magazine no. 59” – Våler kirke

2015 

”D2”  Dagens Næringsliv 29/5/2015 – Våler kirke


2015


2014

”Arkitektnytt” nr.10/2014 – Intervju Espen Surnevik


2014


2013   

”Northern Delights” (bokutgivelse Gestalten forlag Berlin) – Boligprosjekt Ugleveien 12


2013  


2012

”Fortidsvern” – Essay “Regional hukkomelse” Per Line

2012

”Future arquitecturas” – Våler kikre

2012   

”Architect`s Journal 14.235.” – England – Våler kikre

2012 

”WA- Wettbewerbe Aktuell” – Tyskland – Våler kikre

2012

”New European Architecture A10.eu” – Våler kikre

2012

2011 
”Regional hukommelse” – Essay av Espen Surnevik i katalog for Arkitekt Per Line “Stillhetens arkitekt”

-        

© 2020 sivilarkitekt espen surnevik as