2015-18 p-No.  © espen surnevik


Foto
Rasmus Norlander — Zürich


Utmerkelser
Invitert Arkitektkonkurranse 1.premie 2015

Østre Porsgrunn kirke  2015—2019


Adresse - Sommervegen / 3922 Porsgrunn / Telemark / Norge
Byggherre - Porsgrunn kirkelige Fellesråd

Entreprenør - Tor Entreprenør AS

Østre Porsgrunn kirke ble vunnet med utkastet “Reis Opp” i invitert arkitektkonkurranse 26 juni 2015.

Prosjektet "Reis Opp" skal erstatte Porsgrunns ærverdige kirke fra 1760 som brant ned i 2011
.
Å bygge en ny kirke, etter tap av en tradisjonsrik kirke i brann, er en dyptgripende og krevende prosess for et lokalsamfunn. Den arkitektoniske oppgaven er å skape et meningsbærende nytt kirkebygg som både kan ta opp i seg historien, men samtidig bære i seg fremtiden og de muligheter vår tid fordrer for menighet og samfunn.

Den nye kirken er utviklet med bakgrunn i aksesystemet, og størrelsene til den gamle kirken og gjennom dette skal byens nye kirke gjenspeile størrelsene til kirken som en gang sto her.


"Reis Opp" vektlegger de enkle og primære geometrier. Kirken er utviklet av ulike massiver med tung og tett karakter. Mellom massivene er det lysåpninger som henter lys inn til rommene.

Volumenes oppbygging springer ut av aksesystemet i bygget og er konstruktive. Store dragere spenner over kirkerommet, i volumenes ytterkanter, og blir synlige i kirkerommet.


Som en replikk til den kritthvite trekirken som sto på stedet er den nye kirkens indre, og fasader utført i hvit porselen.

Materialvalget kaster et blikk på Porsgrunns industrielle historie. Fargen og materialet symboliserer den ypperste renhet. Igjen spiller lyset, som fyller kirken, en sentral rolle for å symbolisere håp og tilbakekomst.

“Reis Opp” er en “oppstandelseskirke”, som med paraleller til Våler kirke, benytter dagslys i kirkerommet som bilde på livskraft og håp etter lidelse.

Den nye kirken åpner sitt indre ut til samfunnet, og inviterer inn gjennom store glasspartier ved inngangssonen til bygget.

Med bakgrunn i vedtak i Menigheten, Fellesrådet og i kommunestyret i Porsgrunn, er detaljprosjektering gjennomført, og bygging igangsatt. Ferdigstilling er satt til høsten 2019.
Espen Surnevik er personlig prosjektleder for prosjektet.


Samarbeidspartnere:

Byggherre - Porsgrunn Kirkelige Fellesråd

Hovedarkitekt Espen Surnevik / Samarbeidende arkitekt Trodahl Arkitekter.

Kunstnere - Espen Dietrichson og Marie Buskov

Rådgivende ingeniør bygg - A.L.Høyer Skien AS
Rådgivende ingeniør VVS - Erichsen & Horgen AS
Rådgivende ingeniør elektro - Malnes og Endresen AS
Byggherrens representant - wsp-Tønsberg
Rådgivende ingeniør akustikk - Multiconsult
Rådgivende ingeniør brann - Erichsen & Horgen AS


Hovedentreprenør - Tor Entreprenør AS
VVS - BRAVIDA
Elektro - Elektro4Utsmykking (korparti)

Espen Dietrichson / Marie Buskov
2016


Som i Våler kirke vil også Østre Porsgrunn kirke utsmykkes i samarbeid med Kunstner Espen Dietrichson, og Kunstner Marie Buskov.

Verket er en frise, og består av et stort antall håndlagede porselensdeler, glassert i ulike farger, som fremstiller en lys engel. Verket forsterkes av et stort lysinslipp over koret.Foto
Dietrichson / Buskov

© 2020 sivilarkitekt espen surnevik as