2016-23 p-No.  © espen surnevik


Naust

Rogaland
2016—


Prosjektet består i å lage en ny fritidsbolig fundamentert på en eldre naustmur i historisk kystkulturmiljø på øyen Sokn i Ryfylke utenfor Stavanger.

Detaljprosjektering er igangsatt vinteren 2018.© 2020 sivilarkitekt espen surnevik as