Forelesninger

Lectures


Forelesninger utenom Professorat
Lectures outside regular Professorship︎
2023 / 22. november   

Våler kirke og Østre Porsgrunn kirke  | Foredrag norsk kirkekonferanse - Hva skal skje med norske kirker fremover ? 
2023 / 1. juni   

Arkitekt Espen Surnevik om egne arkitekturarbeider  | Göteborg - Sveriges arkitekter Västra Götaland
2023 / 27. april   

Østre Porsgrunn kirke  | arkitekt espen surnevik forelesning for Norsk Byggkeramisk forrening
2023︎︎︎
2022 / 1. desember   

Arkitekt Espen Surnevik forelesning  | AFAGs 40års jubileum - DOGA - Oslo
2022 / 10. februar   

Arkitekt Espen Surnevik om egne arkitekturarbeider og utviklingen av AHO  |  Forelesning i Stavanger Arkitektforening
2022︎︎︎
2021 / 18. november   

Østre Porsgrunn kirke  |  arkitekt espen surnevik forelesning for Norsk Byggkeramisk forrening
2021 / 18. november   

Egne byggeprosjekter med sakrale rom  |  Forelesning for TAP - kurs av Beate Hølmebakk
2021 / 9. april   

Architectural talk with Espen Surnvik  |  Café com Esquissos at the Porto School of Architecture - Portugal
2021 / 27. januar    

Architecture in Landscape |  Young Architects Competitions - YAC Academy - Bologna - Italy
2021︎︎︎
2020 / 5. november     

Ten Short Histories | Jubileumsforelesning AHO`s 75-årsjubileum - Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo.
2020 / 29. oktober      

Betongtavlen, Y-blokka og arkitekt Erling Viksjø |  Forelesning ved utdeling av Betongtavlen-2020 for Byggutengrenser.
2020 / 9. oktober     

Strandsonen |  Forelesning med tidligere byplansjef i Oslo arkitekt Ellen De Vibe for Norske Arkitekters landsforbund, NAL.
2020 / 28. mars    

Architect Espen Surnevik |  Lecture for FAF - FORUM D’ARCHITECTURE FRIBOURG / FREIBURGER ARCHITEKTURFORUM - Freiburg - Germany
2020 ︎︎︎
2019       

Arkitektoniske virkningshistorier |  Forelesning Nasjonalmuseet - Arkitekturmuseets venner. Seansen delt med foredrag av Riksantikvar Hanna Kosonen Geiran.2019       

Architect Espen Surnevik |  Lecture at Architectural Digest Design Summit 2019 - München
2019       

Porsgrunn kirke |  Forelesning ved viderutdanningseminar i arkitekturvern ved AHO i regi av Even Smith Wergeland
2019       

Porsgrunn kirke |  Åpen forelesning i Østre Porsgrunn kirke med presentasjon av prosjektet
2019       

Arkitekt Espen Surnevik |  Forelesning for Telemark Arkitektforening
2019       

Arkitekt Espen Surnevik |  Forelesning for Oslo Arkitektforening
2019 ︎︎︎
2018       

Kirker som kulturbygg - mening og motstand |   Seminar i sosiologo, Universitetet i Sør-øst Norge (Bø)
2018

Våler kirke | Forelesning Trekonstruksjonsdagene (TEKNA) 2018 - Christiania Teater - Oslo
2018

Bolig i Ryfylke |  Forelesning for Gamle Arkitekters Gruppe (GAG) - Arkitekturmuseet i Oslo
2018 ︎︎︎
2017      

Arkitekt Espen Surnevik |  Forelesning for Vestforld Arkitektforening
2017       

Arkitekt Espen Surnevik |  Forelesning for Østfold Arkitektforening
2017       

Arkitekt Espen Surnevik |  Forelesning for Stavanger Arkitektforening
2017       

Riksantikvarens Bystrategi |  Paneldebattdeltager ved Riksantikvarens Høstmøte Bergen
2017       

Folkemeninga |  Paneldebattdeltager ved Litteraturgarasjens kirkedebatt i Porsgrunn
2017       

Østre Porsgrunn kirke |  Presentasjon av professor Espen Surnevik av byggeprosjekt til Porsgrunn kommunestyre

2017       

Å tegne morgendagens kirke |  Forelesning under Kirkerådets kulturkonferanse i Oslo 2017
2017 ︎︎︎
2016       

Arkitekt Espen Surnevik |  Forelesning om blant annet Våler og Porsgrunn kirke ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet - NMBU - Ås
2016       

Arkitekt Espen Surnevik |  Forelesning for Telemark Arkitektforening
2016       

Arkitekt Espen Surnevik |  Forelesning for Hedmark og Oppland Arkitektforening

2016       

Kunst i arkitektur |  Forelening ved Hå gamle prestegård
2016       

Hvorfor vil arkitekter tegne kirker ? |  Forelesning ved Hamar-domkirkes 150års jubileum
2016       

Archmarathon-Award 2016 |  Våler church ” Forelesning i Milano / Italia
2016       

Trefokus |  Forelesning om bruk av tre for Norske Arkitekters Landsforbund - NAL
2016       

Tilbake til fremtiden |  Forelesning for Trondheim Arkitektforening
2016       

Tilbake til fremtiden | Gjesteforelesning ved fakultet for Arkitektur og design  ved NTNU - Trondheim
2016 ︎︎︎

2015       

Fremtidens kirke |  Forelesning for Hamar bispedømme om nye norske kirker
2015       

Reis opp |  Åpen forelesning av arkitekt Espen Surnevik i Porsgrunn om vinnerprosjektet for nye østre Porsgrunn kirke
2015       

Byggeprosjektet Våler kirke |  Åpen forelesning i Våler om byggeprosessen
2015 ︎︎︎
2013       

Arkitekt Espen Surnevik |  Forelesning for Drammen Arkitektforening
2013 ︎︎︎
2012       

Nye Våler kirke |  Forelesning for Oslo Arkitektforening
2012       

Nye Våler kirke |  Forelesning i Vestfold Arkitektforening
2012       

Arkitekt Espen Surnevik |  Fremlegging av eget virke for ”Gamle Arkitekters Gruppe” “GAG” - NAL

2012       

en med to av tre |  Forelesning og vinnerpresentasjon av Våler kirke
2012 ︎︎︎
2011       

Stillhetens Arkitekt |  Forord ved åpning av arkitekt Per Line utstilling ved Norsk Arkitekturmuseum
2011       

Stillhetens Arkitekt |  Forord ved åpning av arkitekt Per Line utstilling ved Hå gamle prestegård
2011 ︎︎︎
2010       

En fabulerende innfallsport til arkitekturens struktur og detaljer |  Arkitekt Espen Surnevik forelesning for Reiulf Ramstad Arkitekter AS
2010 ︎︎︎
2009        

Struktur i arkitektur |  Arkitekt Espen Surnevik f orelesning for 6-semester ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO v. Prof. C. Hermansen)
2009        

Sted, Overgang, Skala |  Arkitekt Espen Surnevik forelesning for 6-semester ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO v. Prof. C. Hermansen)
2009 ︎︎︎
2008        

Jerpefaret, en villa i Oslo |  Forelesning for 4-semester ved ed Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO v. prof. Einar Dahle)
2008 ︎︎︎
︎Academics ︎︎︎
Telefon
(+47) 986 21 856

Post
sivilarkitekt espen surnevik as
Ugleveien 7
0853 Oslo, Norway
© 2023 sivilarkitekt espen surnevik as