2017-26 p-No.  © espen surnevik

 

Kolonihagehus

Oslo
2017—


Prosjektet består i et nyutviklet kolonihagehus i Rodeløkkens kolonihager i Oslo. Bygningen er utviklet med opphav i en enkel fagverkskonstruksjon av tre som både bærer og avstiver.

Kolonihagene har en viktig og spennende plass i utviklingen av norsk historie på 1900-tallet. Fra å ha vært et viktig tilskudd til vanlige folks matauk i storbyene, har de gjennom etterkrigstiden endret sin primære funksjon til å bli små parkhytter for rekreasjon mitt i byene.

Prosjektet søker å videreføre den lille skalaen som de tradisjonelle kolonihagehusene har, og samtidig legge til rette for nye og gode boligkvaliteter. Gjennom et nytt syn på kolonihagehusenes muligheter ønsker prosjektet å revitalisere kolonihagen inn i en ny tid.

Prosjekt gjennom direkte henvendelse© 2020 sivilarkitekt espen surnevik as