Informasjon

sivilarkitekt espen surnevik as ble formelt stiftet i 2012. Arkitektkontoret er lokalisert i Oslo men utvikler prosjekter over hele landet. Kontoret eies og drives av sivilarkitekt Espen Surnevik som ved siden av arkitektpraksisen er professor ved Institutt for Arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Oslo.


Espen Surnevik (1973) har bakgrunn fra ingeniørfag i materialteknologi, økologi og klimatologi. Han har studert arkitektur i Bergen, Venezia og er uteksaminert som sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo i år 2000. Diplomoppgaven ble utviklet på fagområdet BYGG-3 under veiledning av professorene Per Olaf Fjeld og Finn Fougner Kolstad. Sistnevnte ble Surnevik første arbeidsgiver i Arkitektkontoret Gunnarsjaa+Kolstad AS hvor han fikk delta i prosjekteringen på Ibsenkvartalet i Oslo som mottok Houens Fond og Statens Byggeskikk.

Espen Surnevik har siden den gang, ved siden av egne prosjekter, arbeidet ved norske arkitektkontorer som prosjektarkitekt på flere prisbelønnede byggeprosjekter. Han deltok i egen regi som utstiller i arkitektgrupperingen som representerte Norge ved arkitekturbiennalen i Venezia i år 2001 med prosjektet “multi-pli-city” og har senere også vært representert med egne arbeider ved Arkitekturbiennalen i Venezia 2016.

Ambisjon sivilarkitekt espen surnevik as baserer seg på å gjennomføre samarbeid med private så vel som offentlige byggherrer. Espen Surnevik tilstreber å utvikle spesielt meningsfull samtidsarkitektur sammen med sine oppdragsgivere. En arkitektur som har som mål å berike det enkelte mennesket og samfunnet gjennom å fortelle om omgivelsene rundt oss. Prosjektene søker å stå i en historisk sammenheng i krysningsfeltet mellom fremtid og tradisjon. Kontorets ideal er å arbeide innenfor alle skalaer i en planleggingsprosess fra begynnelse til slutt. Espen Surnevik er opptatt av sammenhengene mellom de store grepene og de små detaljene og at disse sammen skaper prosjektenes spesielle identitet.

Første byggeprosjekt før studietid - Ryfylke 1993. Ny tunbygning i tradisjonelt Vestlandstun.
Oppdrag sivilarkitekt espen surnevik as tilstreber løsninger for oppdragsgivere som ønsker skreddersydde og unike prosjekter med helt særegne kvaliteter. Dette kan finnes i en oppriktig prosess hvor svarene ikke er opplagte men sakte fremkalles gjennom dialog og tilnærming. Kontoret anser alle typer oppdrag som viktige så lenge det er et felles ønske mellom de involverte aktørene om å skape enestående prosjekter av høy kvalitet.


Bærekraft sivilarkitekt Espen Surnevik mener at Arkitektonisk- og bygningsmessig kvalitet er undervurdert i bærekraftsdebatten hvor fokus på energi så langt har vært det dominerende kriteriet. Eksempelvis er energieffektive bygninger med lav fysisk materialkvalitet, dårlig utførelse, og lav arkitektonisk innlevelse av liten verdi for samfunnet på lang sikt. Av den grunn vektlegges håndverksmessig utførelse og kvalitetsmessige materialer i prosjektene som utvikles. Dette er nødvendig for å skape prosjekter med fysisk holdbarhet over lang tid, og at individ og samfunn setter pris på, hegner om, og tar vare på bygningene våre for fremtiden. Likeså er det viktig å ta vare på og videreutvikle de av våre eldre bygninger som har gode arkitektoniske og materialmessige kvaliteter.

Dette fokuset utelukker allikevel ikke å også tenke energieffektive løsninger, slik Våler kirke er et eksempel på med sitt lavenergimerke A-grønn.

Eget byggeprosjekt i studietiden - Dale 1997. Dobbel carport.
Kompetanse Espen Surnevik har lang og kontinuerlig erfaring med planlegging og gjennomføring av konkrete byggeprosjekter. Han har gjennom sin yrkeserfaring vært prosjekteringsansvarlig for realiserte og prisbelønnede prosjekter som spenner fra hytter, eneboliger og barnehager til boligkomplekser, universitetsbygninger, rådhus og kontorbygninger.

Etter arbeidene med Våler kirke ble Espen Surnevik tildelt professorkompetanse i «Arkitektonisk formgiving av Komplekse Bygg» ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU). Senere ble Espen Surnevik også tildelt professorkompetanse i «Arkitekturprosjektering» ved Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) som han i dag er tilknyttet som professor ved Institutt for Arkitektur.

Arkitektkontoret benytter et bredt spekter av samarbeidspartnere i de sammenhengene hvor dette er hensiktsmessig. Dette kan være ekstern kompetanse alle slag som rådgivende ingeniører i byggeteknikk til brannrådgivere, beskrivere og akustikere med mer.

Sivilarkitekt espen surnevik as står selv for alle faser av arkitektur- og landskapsprosjektering samt byggeplassoppfølging frem til ferdig byggverk i sine prosjekter. Alle prosjektene betraktes som et verk og det er i så måte et vesentlig poeng å følge prosjektene fra begynnelse til slutt. Foretaket har sentral godkjenning fra direktorat for byggkvalitet (DIBK) og anvender kvalitetssystemet MAKS i den daglige driften av virksomheten. Disse momentene er imidlertid ingen kvalitetsgaranti i vår tid. Langt viktigere er det absolutte fokuset og den dedikasjon kontoret vier sine byggverk.

No.1.
Plantegning av boligprosjekt i Rogaland 2015. Planutviklingen i alle prosjektene tilstreber å finne en egnet geometrisk og konstruktiv struktur. I dette tilfellet basert på en kvadratisk diagonal modul på 3500x3500mm.


No.2.
Morphogram 2018. Studie av innvendige romsekvenser i utdrag fra adkomstsonen i Våler kirke.
© 2020 sivilarkitekt espen surnevik as