Espen Surnevik

sivilarkitekt espen surnevik as er et arkitektkontor lokalisert i Oslo men med prosjekter over hele landet. Kontoret eies og drives av sivilarkitekt Espen Surnevik som ved siden av praksisen er Professor ved Institutt for Arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Oslo.

Espen Surnevik har studert arkitektur i Bergen, Venezia og er uteksaminert som sivilarkitekt ved Arkitekhøgskolen i Oslo i år 2000. Surnevik har siden den gang arbeidet ved toneangivende norske arkitektkontorer som prosjektarkitekt på flere prisbelønnede prosjekter. Han deltok som utstiller i arkitektgrupperingen som representerte Norge ved arkitekturbiennalen i Venezia i år 2001 med prosjektet “multi-pli-city” og har senere også vært representert ved Arkitekturbiennalen i Venezia 2016.

Visjon:
sivilarkitekt espen surnevik as baserer seg på å gjennomføre profesjonelle samarbeid med private så vel som offentlige byggherrer. Arkitektkontoret ønsker å utvikle meningsfull, ressursøkonomisk og hensiktsmessig samtidsarkitektur sammen med sine oppdragsgivere. En arkitektur som har som mål å berike det enkelte menneskets, og samfunnets, opplevelse av omgivelsene rundt oss. Prosjektene søker å stå i en tydelig historisk sammenheng i krysningsfeltet mellom modernitet og tradisjon.

Kontorets ideal er å mestre alle skalaer i en planleggingsprosess fra begynnelse til slutt. Vi er opptatt av sammenhengene mellom de store grepene og de små detaljene og at disse sammen skaper prosjektenes spesielle identitet.

Oppdrag:
sivilarkitekt espen surnevik as utvikler løsninger for oppdragsgivere som ønsker skreddersydde og unike prosjekter med helt særegne kvaliteter.

Kontoret anser alle typer oppdrag som viktige så lenge det er et felles ønske mellom de involverte aktørene om å skape enestående prosjekter av høy kvalitet.

Kompetanse:
Espen Surnevik har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Han har gjennom sin yrkeserfaring vært saksbehandler for realiserte og prisbelønnede prosjekter som spenner fra hytter, eneboliger og barnehager til boligkomplekser, universitetsbygninger, rådhus og kontorbygninger.

Arkitektkontoret benytter et bredt spekter av samarbeidspartnere i de sammenhengene hvor dette er nødvendig. Dette er ekstern kompetanse som rådgivende ingeniører i byggeteknikk til brannrådgivere, beskrivere og akustikere med mer.

sivilarkitekt espen surnevik as har kompetanse innen alle faser av arkitektur- og landskapsprosjektering samt byggeplassoppfølging. Foretaket har sentral godkjenning fra Direktorat for byggkvalitet og anvender kvalitetssystemet MAKS i den daglige driften av virksomheten.


© 2018 sivilarkitekt espen surnevik as