Våler kirke
Hedmark
2011 — 2015Bolig
Rogaland
2014 — 2017
Østre Porsgrunn kirke
Telemark
2015 — 2019  


PAN-hytter
Hedmark
2016 — 2018 Kolonihagehus
Oslo
2017 —© 2018 sivilarkitekt espen surnevik as