2013-07 p-No.


Foto
Rasmus Norlander — Zürich


Bolig

Rogaland - Selsveien 66 Rennesøy
2013—2017


Prosjektet er bygget som en fritidsbolig på Rennesøy i Ryfylke, en halv times kjøretur fra Stavanger. Prosjektet er skapt rundt det å være alene og andre ganger med besøkende over lengre tid.

Tomten karakteriseres av gamle sedimentære bergarter i horisontale formasjoner. Fjellformasjonene gav føringer og idé til anleggets geometriske rominndeling og
bæresystem.

Prosjekt gjennom direkte henvendelse

Landskapsnitt mot Mastrafjorden© 2018 sivilarkitekt espen surnevik as